سنسور دمای مستغرق HPT-114P

HPT-114P.pdf

سنسورهای دمای مستغرق الکترونیک و اتوماسیون رایان دارای خروجی سنسورهای استاندارد P100، Pt1000 و NTC10K  جهت اتصال به انواع کنترلرها و PLCها می‌باشند.